Ứng Dụng Web – Di Động

AFB GROUP cung cấp giải pháp thiết kế, phát triển và vận hành toàn diện dịch vụ WEB, trên hầu hết các lĩnh vực, như: cổng thông tin, tuyển dụng, bất động sản, tiêu dùng, … và hầu hết các ngôn ngữ lập trình: PHP, Nodejs, Reactjs, Java,…

AFB GROUP cung cấp giải pháp phát triển ứng dụng di động trọn gói, từ thiết kế, xây dựng UI / UX, phát triển và vận hành. Chúng tôi đối ứng gần như toàn bộ ngôn ngữ di động hiện hành, gồm: Swift, Kotlin, và cả Hybrid (React Native, Flutter, …)