Sharing Economy

AFB GROUP có công nghệ vượt trội và đội ngũ phát triển lành nghề có thể xây dựng các dịch vụ tối ưu trong thời gian ngắn với chi phí thấp, phù hợp với thị trường kinh tế chia sẻ đang phát triển