Hợp Tác Và Đầu Tư

Với khát vọng “Lan tỏa giá trị Việt” AFB GROUP cùng những đối tác trong khu vực triển khai các dịch vụ mang tính quốc tế