Giải Pháp Bán Hàng

AFB GROUP phân tích mô hình kinh doanh của khách hàng và xây dựng một hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán hàng tối ưu nhất.

cho các công ty, doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ,