Sms Brandname 2
Hiện nay tại Việt Nam theo thống kế với hơn 160 triệu di động được sử dụng. Vậy theo bình quân 1 người tại Việt Nam sử dụng gần 2 máy. Đây là một trong những lợi thế vô cùng lớn khi sử dụng quảng cáo bằng phương pháp SMS Marketing. Khi sử dụng dịch vụ SMS Marketing sẽ giúp truyền tải thông tin đến với ngay khách hàng. Hầu như 100% người sử dụng sẽ mở tin nhắn ra xem.
 
Do đó, các thông điệp sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được biết ngay lập tức. Không những thế, một trong những ưu điểm của dịch vụ SMS Marketing là đối tượng quảng cáo hoàn toàn thực. Không lượt ảo như những dịch vụ quảng cáo Online khác giúp Quý Khách kiểm soát được lượng khách hàng cũng như chi phí khó thất thoát.

Các hình thức SMS Makerting của AFB

Vì sao nên chọn dịch vụ của AFB

Liên hệ tư vấn 24/7